Backgroound Image

Församlingens årsmöte 22 mars

Kallelse till årsmöte

Välkommen till S:t Jakobs församlings årsmöte söndagen den 22 mars efter gudstjänsten, ca kl 12.30. Ju fler som deltar desto bättre förankring får våra beslut och planer i församlingen.

Detta sker på Marie Bebådelses dag. I gudstjänsten predikar Leif Tullhage och Tjejtrall sjunger under ledning av Karin Birgersson.

child-open-arms