Backgroound Image

Sofia Camnerin predikar på söndag i S:t Jakob

Söndag 17 maj predikar Equmeniakyrkans biträdande kyrkoledaren Sofia Camnerin i nattvardsgudstjänsten.

Som en avslutning på Equmeniakyrkans kyrkokonferens kommer flera av konferensens pastorer att predika i Göteborgskyrkorna. Här i S:t Jakob har vi glädjen att få lyssna till och fira gudstjänst med Sofia Camnerin, som är ledare för Equmeniakyrkan tillsammans med Lasse Svensson och Olle Alkholm. Leif Tullhage leder gudstjänsten, Kerstin Berg läser dagens bibeltexter och sköter om söndagsskolan, medan Maria Samuelson sjunger och Karin Birgersson spelar tillsammans med Christoffer Holmström. Denna dag inviger Leif också den nya stolan som är framtagen för bruk i Equmeniakyrkan.