Backgroound Image

Kristendomens hjärta

Välkommen till en ny studiecirkel i höst.

Hur kan vi återupptäcka kristendomens befriande budskap i vår egen tid? Välkommen att läsa och samtala den 17 september, 1 oktober, 12 november och 26 november kl 19.00 i S:t Jakobs kyrka.

Den amerikanske bibelteologen och svenskättade forskaren Marcus J. Borg guidar oss varsamt genom bibeltexter och kyrkans teologier för att vaska fram vad som är kristendomens hjärta. Sedan upplysningstiden för tvåhundra år sedan har begreppet tro förskjutits från sin ursprungsbetydelse här i västvärlden och betyder för många att ”tro på” vissa utsagor om Jesus, jungfrufödsel, Bibelns ofelbarhet o.s.v. Marcus Borg vidgar begreppet. Han visar att denna reducering av tro som en aktivitet i hjärnan måste kompletteras med hjärtats tro som hör ihop med begrepp som ”tillit”, ”trohet” och ”hur vi betraktar det som är”.

Under fyra kvällar i höst studerar vi Marcus Borg och samtalar under ledning av Leif Tullhage. Det är inget krav att köpa boken eller att komma alla gånger. Anmäl dig gärna i förväg till Leif Tullhage.

IMG_0335