Backgroound Image

Barnkördag

Sjung medan sångerna finns

Barnkördag i S:t Jakob den 11 september kl 13.30 till 16.30.

Välkommen att sjunga gamla och lära er nya sånger tillsammans med barnkörerna i S:t Jakob, Betlehemskyrkan, Majornas Missionskyrka m.fl.

Körledare Maria Raffai och Ulrika Henkelman.
Ingen avgift. Varm korv serveras innan gudstjänsten.

Anmälan till Maria Raffai

17.00 Sånggudstjänst

Barnkördag