Backgroound Image

Årsmöte 6 mars

Söndag 6 mars kl 12.30 håller församlingen sitt årsmöte.

Efter gudstjänsten och ett kort kyrkkaffe sammanfattar vi året som gått, både verksamhet och ekonomi. Sedan väljer vi nya ledamöter i styrelse och kommittéer, samt skissar på framtida projekt. Varmt välkomna!

Inger Norvinsdotter Borg, ordf.

Leif Tullhage, församl.föreståndare/pastor