Backgroound Image

Välkommen till temakväll om Heden 23 mars 18.30

TORSDAG DEN 23 MARS KL 18.30-21.00 kommer förre ordförande för IFK Göteborg, Gunnar Larsson, till S:t Jakob för att samtala om Heden och dess framtid.

Gunnar Larsson är engagerad i föreningen Göteborgarnas Heden som söker påverka hur det framtida Heden skall användas Föreningen skriver på sin hemsida: »De politiska beslut som nu ska tas rörande Hedens framtid handlar lika mycket om att bevara ett kulturarv som att utveckla och förbättra ett central beläget och helt unikt område som blivit till en del av Göteborgs och göteborgarnas identitet.«

Kvällen börjar kl 18.30 med enkel servering i församlingssalen. Den ingår i entréavgiften på 100 kr. Överskottet går till »Solrosen« Räddningsmissionens verksamhet för barn och ungdomar med en förälder som är frihetsberövad.

Temkvällen arrangeras i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Hjärtligt välkommen till en intressant kväll!

För anmälan eller frågor kontakta Inger N Borg 0722-037674, inger@stjakob.se