Backgroound Image

Information med anledning av coronaviruset – uppdaterad 29 oktober 2020

Folkhälsomyndigheten har idag 29 okt gått ut med nya skärpta allmänna råd för Västra Götaland och två andra regioner i Sverige. Detta på grund av  ökad smittspridning i regionen och ökat antal inskrivna Covid-patienter på sjukhusen. Det krävs nu extra åtgärder. Man rekommenderar att vi
avstår från att vistas i inomhusmiljöer, avstår från bl. a. möten och konserter och undviker fysisk kontakt med andra än de vi bor med.

Equmeniakyrkan har med anledning av Folkhälsomyndighetens skärpta råd rekommenderat alla församlingar i Västra Götalands län att ställa in samtliga gudstjänster och samlingar i kyrkorna t.o.m. 19 nov.
För S:t Jakobs församling är det naturligt att följa vårt samfunds och samhällets rekommendationer, av omsorg om våra medmänniskor.

Vi återgår därför fr. o. m. nu till att enbart fira digitala gudstjänster så länge restriktionerna kvarstår.

Vi är alla välkomna att delta i gudstjänsterna digitalt, på S:t Jakobs församlings facebook-sida, redan nu på lördag kl 11 firar vi gudstjänst på Alla helgons dag. I kyrkan kommer endast ett fåtal medverkande vistas, med goda avstånd.

På söndag kommer den planerade musikandakten med Manilla och Andreas att sändas digitalt kl. 18.00.
Om du önskar samtala med pastorerna kontaktar du den kommande veckan enklast pastor Henrik Fransson på tel 031-7113700. Glöm inte församlingens swishnummer: 123 137 53 77.

Be en bön, ring en vän. Vi håller i och håller ut.


ÄLDRE INFORMATION:
S:t Jakobs församling tar aktiv del av den information som ges av Folkhälsomyndighetens och vår verksamhet kommer att följa de rekommendationer som myndigheterna ger.

Gudstjänster och andra samlingar
Vi kommer fortsätta att fira gudstjänst. Om situationen förvärras och Folkhälsomyndigheten ger direktiv om att ställa in alla möten som inte är nödvändiga då följer vi detta. Dock kommer vi fortsätta att fira gudstjänster på söndag klockan 11 i någon form och eventuellt bara med de medverkande. Samtidigt sänder vi då gudstjänsten live via församlingens Facebooksida.

Omsorg om varandra
Vi försöker nu nå ut till er på olika kanaler och ett sätt är via vår Facebooksida där vi kommer göra en del livesändningar som också kommer att kunna gå att titta på i efterhand. Detta är en kanal som många av er har tillgång till, men vi är medvetna om att det inte når alla. Därför håller vi också på att organisera sätt för oss att hålla kontakt med varandra, även i dessa mycket speciella omständigheter, framför allt via telefon. Här behöver vi alla hjälpas åt! Dela därför information ni får till de ni också tror behöver den.

Du som under den här tiden har tid över och vill hjälpa till med något, det kan röra sig om att hjälpa någon att gå och handla eller att få i uppdrag att hålla kontakt vi telefon. Maila i så fall någon av församlingens pastorer Maria eller Henrik.

Behöver du själv praktisk hjälp så kontakta församlingens pastorer, det kan gälla att handla mat, gå till apoteket eller göra andra ärenden.

För den som behöver någon att prata med finns församlingens pastorer tillgängliga för själavård som kan ske på plats i kyrka, per telefon eller via Skype eller motsvarande.

Vad kan jag själv göra för att undvika smitta?

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid an- siktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit kan vara ett alter- nativ när du inte har möjlighet till handtvätt och en flaska handsprit är utställd på kyrktorget eftersom vi just nu inte hart något rinnande vatten i övervåningen.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra!

Läs mer: Krisinformation.se

Kontakt:
Maria Fässberg Norrhall, pastor och församlingsföreståndare 0763-452744, maria@stjakob.se Henrik Fransson, pastor, 0723-393200, henrik@stjakob.se

Det går också bra att ringa 031-7113700