Backgroound Image

S:t Jakobs församling har idag ingen egen konfirmationsundervisning.

Däremot vill vi hänvisa till Västkustgården i Lerkil, som vi under många år haft ett gott samarbete med. Se här Västkustgården