Månadsprogrammet

FEBRUARI 2018

TORSDAG 1
12.00 Torsdagsträffen

SÖNDAG 4 – Kyndelsmässodagen
11.00 Cafégudstjänst

Gunilla Ikponmwosa 
Olle Kjernald

SÖNDAG 11 – Fastlagssöndagen
11.00 Gudstjänst

Henrik Fransson
Katarina Harström
Kyrkkaffe

TORSDAG 15
12.00 Torsdagsträffen

SÖNDAG 18 – 1 i fastan
11.00 Gudstjänst

Henrik Fransson
Folke Palmér
Kyrkkaffe

 

SÖNDAG 25 – 2 i fastan
11.00 Gudstjänst

Ragne Fransson 
S:t  Jakobs kör
Margareta Kjernald
Kyrkkaffe

 


MARS 2018

TORSDAG 1
12.00 Torsdagsträffen

SÖNDAG 4 – 3 i fastan
11.00 Gudstjänst

Henrik Fransson
Cicci Henningsson
Kyrkkaffe

SÖNDAG 11 – Midfastosöndagen
11.00 Gudstjänst

Henrik Fransson
Erik Enemar
Kyrkkaffe

TORSDAG 15
12.00 Torsdagsträffen

 
 

APRIL 2018