Månadsprogrammet

FEBRUARI 2019

Söndag 3 – Kyndelsmässodagen

11.00 Gudstjänst med nattvard
Tema: Uppenbarelsens ljus
Maria Fässberg Norrhall, Andreas Nordanstig, Sverker Hansson


Söndag 10 – 5:e söndagen efter Trettondagen

11.00 Gudstjänst
Tema: Sådd och skörd
Henrik Fransson, Andreas Nordanstig, S:t Jakobs kör, Gunnar Moberg


Söndag 17 – Septuagesima

11.00 Gudstjänst
Tema: Nåd och tjänst
Maria Fässberg Norrhall, Andreas Nordanstig, Kristina Palmér


Söndag 24 – Sexagesima

11.00 Gudstjänst med nattvard
Tema: Det levande ordet
Henrik Fransson, Setta Aspström


MARS 2019

Söndag 3 – Fastlagssöndagen

11.00 Gudstjänst
Tema: Kärlekens väg
Maria Fässberg Norrhall, Andreas Nordanstig, Torbjörn Fransson

Söndag 10 – 1:a söndagen i fastan

11.00 Gudstjänst
Tema: Prövningens stund
Henrik Fransson, predikan Christer Daelander, Olle Kjernald

Söndag 17 – 2:a söndagen i fastan

11.00 Gudstjänst med nattvard
Tema: Den kämpande tron
Henrik Fransson, Andreas Nordanstig, Katarina Harström
 

Söndag 24 – Jungfru Marie Bebådelsedag

11.00 Gudstjänst
Tema: Guds mäktiga verk
Maria Fässberg Norrhall, Andreas Nordanstig, S:t Jakobs kör

Söndag 31 – Midfastosöndagen

11.00 Gudstjänst med nattvard
Tema: Livets bröd
Maria Fässberg Norrhall