Månadsprogrammet

AUGUSTI 2018

Söndag 5 – 10 sönd. efter Trefaldighet
18.00 Sommarträff

Ragne Fransson
Reima Killström

Söndag 12 – 11 sönd. efter Trefaldighet
18.00 Sommarträff

Henrik Fransson,
Andreas Nordanstig
Kyrkvärd: Setta Aspström

Söndag 19 – 12 sönd. efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst

Henrik Fransson

Söndag 26 – 13 sönd. efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst med dop

Leif Tullhage