Gudstjänster

AKTUELLA GUDSTJÄNSTTIDER:

Söndagsgudstjänst kl. 11
– Församlingens huvudgudstjänster följer kyrkoåret.
Vi inbjuder till nattvard ungefär var tredje vecka.

Veckomässa kl. 12.15
– En stund av stillhet, bön och ett enkelt nattvardsfirande mitt i veckan.

Övriga helgdagar i kyrkoåret
– Vi firar gudstjänster vid alla större högtider och helgdagar i kyrkoåret, ibland även ytterligare temagudstjänster, musikgudstjänster och kvällsandakter. Se programmet

Mer om församlingens gudstjänstfirande

Under hela året har vi gudstjänst varje söndag. Tiden är nästan alltid kl. 11. Gudstjänsten är församlingens gemensamma högtid, i gudstjänsten möter vi varandra och Gud och lär och växer i och av båda dessa möten. Vårt mål är att alla åldrar och alla sorters människor skall känna sig välkomna och hemma i söndagens huvudgudstjänst.

Församlingens rika musikliv avspeglas tydligt i gudstjänsten då församlingens musikgrupper, körer och solister ofta medverkar. Vi sjunger både till orgelmusik och till en kompgrupp som ofta består av bas, piano, gitarr och trummor. Predikan hålles ofta av någon av församlingens pastorer. Ibland predikar även andra medlemmar från församlingen. Då och då inbjuder vi också gästpredikanter från andra församlingar. Ordningen i gudstjänsten är ofta ungefär den samma men inom den kan stora variationer förekomma. Se programmet