Backgroound Image

Aktuella gudstjänsttider

Söndagsgudstjänst kl. 11
– Församlingens huvudgudstjänst följer kyrkoåret.
Nattvard ungefär var tredje vecka.

Veckomässa på onsdagar kl. 12.30
– En stund av stillhet, bön och ett enkelt nattvardsfirande mitt i veckan.

Övriga helgdagar i kyrkoåret
– Vi firar gudstjänster vid alla större högtider och helgdagar i kyrkoåret, ibland även ytterligare temagudstjänster, musikgudstjänster och kvällsandakter och sommarandakter.


Om S:t Jakob live:

Under åren då Covid-19 påverkade möjligheten att mötas till gudstjänst sände vi alla gudstjänster digitalt via facebook. Vi tar nu emot besökare och gudstjänstfirare på plats igen och har valt att pausa våra regelbundna livesändningar. Men församlingens ambition är att även i fortsättningen kunna sända vissa gudstjänster för er som har svårt att komma till kyrkan. Du finner tidigare och aktuella gudstjänster via facebook.com/stjakob.se/live

Jag använder inte facebook, hur gör jag då?

Du som inte använder facebook, klicka på länken ovan och ignorera eventuella frågor som kommer om att logga in eller skapa användarprofil, bara klicka på videofilerna för att spela upp dem.


Mer om församlingens gudstjänstfirande

Under hela året har vi gudstjänst varje söndag. Tiden är nästan alltid kl. 11. Gudstjänsten är församlingens gemensamma högtid, i gudstjänsten möter vi varandra och Gud och lär och växer i och av båda dessa möten. Vårt mål är att alla åldrar och alla sorters människor skall känna sig välkomna och hemma i söndagens huvudgudstjänst.

Församlingens rika musikliv avspeglas tydligt i gudstjänsten då församlingens musikgrupper, körer och solister ofta medverkar. Vi sjunger både till orgelmusik och till en kompgrupp som ofta består av bas, piano, gitarr, blåsinstrument, trummor och ibland även stråkar. Predikan hålles ofta av någon av församlingens pastorer. Ibland predikar även andra medlemmar från församlingen. Då och då inbjuder vi också gästpredikanter från andra församlingar. Ordningen i gudstjänsten är ofta ungefär den samma men inom den kan stora variationer förekomma.