Gudstjänster

Under hela året har vi gudstjänst varje söndag. Tiden är nästan alltid 11. Gudstjänsten är församlingens gemensamma högtid, i gudstjänsten möter vi varandra och Gud och lär och växer i och av båda dessa möten. Vårt mål är att alla åldrar och alla sorters människor skall känna sig välkomna och hemma i söndagens huvudgudstjänst.

I alla gudstjänster sjunger vi både till orgelmusik och till en kompgrupp med bas, piano, gitarr och trummor. Predikan hålles i normalfallet av församlingens pastor. Ordningen är ofta ungefär den samma men inom den kan stora variationer förekomma. Församlingens rika musikliv avspeglas tydligt i gudstjänsten då församlingens musikgrupper, körer och solister ofta medverkar. Se programmet