Backgroound Image

S:t Jakobs församling bildades 1889 och tillhörde Metodistkyrkan i Sverige. 
Sedan 2011 är församlingen del av Equmeniakyrkan i Sverige – det nya samfund som Metodistkyrkan var med om att bilda tillsammans med Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistsamfundet.

S:t Jakobs kyrka byggd 1928. Bilden är tagen före ombyggnaden 2020.

Metodismen började som en väckelserörelse inom den engelska kyrkan med bröderna John och Charles Wesley. Den kom till Sverige vid mitten av 1800-talet med bland andra sjömän som mött denna fria kyrka i USA. De första församlingarna bildades i Stockholm och Göteborg 1868.

Kyrkobyggnaden är exempel på nordisk klassicism. Den stora altartavlan i kyrksalen är målad av Joël Mila, konstnär och medlem av församlingen under sin livstid.

Kyrkans läktarorgel renoverades 2020-2021 och återinvigdes 1:a advent 2021.
Det är en ”Romantisk” Magnusson, rörpneumatisk orgel med 20 stämmor. Renoveringen genomfördes av Ålems orgelbyggeri.

Hör när Andreas Hjalmarsson improviserar en orgelpartita över ”Härlig är jorden” (Inspelad under konsert september 2022) Klicka här!

Spelbordet

I kyrksalen har vi också en flygel av Grotrian Steinweg

Intill kyrksalen ligger kapellet, församlingens pärla med korfönster ut mot Heden i mosaik av Joël Mila. Här möts vi till veckomässa och mindre samlingar. Här repeterar flera körer och det är också i kapellet som Klubb Jakob huserar på fredagskvällar.

Kapellet med glasmosaik av Joël Mila

I kapellet har vi en flygel av Malmsjö.

Förutom kyrka och kapell finns också en församlingsvåning i källarplanet.

Alla är välkomna att besöka S:t Jakobs kyrka och delta i alla möten och verksamheter. Ring eller maila oss om du undrar om något eller vill träffa någon:
031-711 37 00
info@stjakob.se

Vad är Equmeniakyrkan?

Equmeniakyrkan är en kyrka i vårt land som bildades av Metodistkyrkan, Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistsamfundet år 2011. 

I juni 2012 hölls den första kyrkokonferensen i Linköping. Equmeniakyrkan består av ca 800 församlingar med tillsammans ca. 76 000 medlemmar.

Kyrkoledare är Lasse Svensson, tidigare pastor i S:t Jakobs församling, och ytterst ansvarig för kyrkans samlade vara och göra, församlingsrelationer och internationella relationer.

Biträdande kyrkoledare är Joakim Hagerius och Karin Wiborn

Equmeniakyrkan har som vision att vara ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar -mig, dig och världen”

Läs mer på www.equmeniakyrkan.se

Vi genomför våra kulturarrangemang
i samarbete med studieförbundet Bilda

One thought on “Om S:t Jakob

Comments are closed.