Backgroound Image

Samtal om tro och liv

TRE TORSDAGAR OM TRO OCH LIV

Välkommen att samtala, fika, lyssna och utmanas  med pastor Henrik tre torsdagar kl 18.00-19.30

5 oktober
Vad tror du på? Vad innebär det att ha en tro?
Hur förändras den genom livet?

19 oktober
Vad är en församling bra för? Vad vill vi med församlingen?
Hur kan den utvecklas?

2 november
Världen utanför. Tro och politik. Engagemang för fattiga i
Kongo eller utanför Willys? Vad är mitt ansvar?