Tjejtrall

En projektkör bestående av damer med god vana att sjunga i kör.

Intresserade är välkomna att höra av sig till kyrkans musikledare Maria Raffai på maria@stjakob.se