Backgroound Image

Läs Markus – Möt Jesus

Välkommen att läsa Markusevangeliet sex torsdagar i vår.
23 feb, 2 mars, 9 mars, 16 mars, 30 mars och 6 april – Kl 19-20.

Equmeniakyrkan vill stimulera oss medlemmar att läsa biben tillsammans och upptäcka nya djup, både i texterna och i oss själva. Därför kommer kyrkan att under 2017 lansera bibelläsningsprogrammet »Läs Markus – Möt Jesus«.

Men redan nu vill jag inbjuda er, S:t Jakobs medlemmar och vänner, att delta i gemensam läsning av Markusevangeliet. I våra gudstjänster följer vi den svenska Evangeliebokens texter för varje söndag och denna påsk är det dags att läsa Markus berättelse kring Jesu lidande, död och uppståndelse. Dessutom visar det sig att de flesta evangelietexter under fastan denna 3:e årgång är just hämtade från Markusevangeliet. Där så inte är fallet har jag ersatt söndagens evangelium med motsvarande avsnitt från Markus för alla söndagar från fastlagssöndagen 26 februari till och med påskdagen den 16 april, med undantag för Jungfru Marie Bebådelsedag den 26 mars.

Sex torsdagar från 23 februari till 6 april, utom 23 mars, är ni alla välkomna mellan kl 19.00 och 20.00 för att tillsammans med mig läsa den kommande söndagens Markustext enligt tabellen nedan. Ingen föranmälan behövs, och du kommer de gånger du kan. Men jag kan försäkra er om att ju mer man studerar ett evangelium på ett sammanhängande sätt, desto mer förstår man av både evangelistens sätt att berätta, hans teologi och sig själv.

LEIF TULLHAGE

23 februari – Fastlagssöndagen Kärlekens väg Mark 10:32–45

2 mars – 1 i Fastan Prövningens stund Mark 1:12–13

9 mars – 2 i Fastan Den kämpande tron Mark 14:3–9

16 mars – 3 i Fastan Kampen mot ondskan Mark 9:14–32

30 mars – 5 i Fastan Försonaren Mark 12:1–12

6 april – Palmsöndagen Vägen till korset Mark 11:1–11

– SkärtorsdagenDet nya förbundet Mark 14:12–26

– LångfredagenKorset Mark 15:21–41

– PåskdagenKristus är uppstånden Mark 16:1–8