Information med anledning av coronaviruset – uppdaterad 20 mars 2020

S:t Jakobs församling tar aktiv del av den information som ges av Folkhälsomyndighetens och vår verksamhet kommer att följa de rekommendationer som myndigheterna ger.

Gudstjänster och andra samlingar
Vi kommer fortsätta att fira gudstjänst. Om situationen förvärras och Folkhälsomyndigheten ger direktiv om att ställa in alla möten som inte är nödvändiga då följer vi detta. Dock kommer vi fortsätta att fira gudstjänster på söndag klockan 11 i någon form och eventuellt bara med de medverkande. Samtidigt sänder vi då gudstjänsten live via församlingens Facebooksida.

Lunchmässan klockan 12.15 på onsdagar ersätts från och med 25 mars med en lunchandakt som vi sänder direkt via Facebook.

Eftersom många av er som är aktiva i våra kyrkvärdsgrupper är över 70, så har vi bestämt att vi inte räknar med grupperna överhuvudtaget framöver, utan det praktiska får de som är i kyr- kan hjälpas åt med att lösa. Ni som är textläsare kommer att kontaktas av den som är ansvarig för gudstjänsten inför söndagen, så ser vi hur vi gör.

En nyhet vi inför är att du som har ett böneämne inför söndagen kan maila eller ringa in det till någon av oss pastorer. Ange då om du vill att det skrivs i vår förbönsbok och inte läses upp eller om det är något du vill att vi läser upp och ber för gemensamt.

Och glöm inte att församlingen behöver din kollekt även när du inte har möjlighet att själv vara i kyrkan. Swishnumret är 1231375377 och bankgironumret 536-8113

När det gäller övriga samlingar så har vi bestämt att handarbetscaféet och torsdagsträffen ställs in resten av terminen, men självklart startar igen så fort saker och ting normaliseras igen. Soul Children fortsätter att träffas och när det gäller kören samt våffelkvällarna i S:t Matteus kommer beslut tas i början av vecka. De två Torsdagkvällar i S:t Jakob som är kvar håller vi på att undersöka möjligheten att hålla, men i något förändrad form. Information om inställda samlingar kommer fortlöpande ske på församlingens sociala medier och hemsida. Hjälp varandra så att även den som inte har tillgång till dator kan nås av informationen! Det går också bra att ringa eller sms:a någon av oss med frågor om man är osäker på vad som gäl- ler.

Vi vill dock vädja till alla att bara komma till kyrkan om du känner dig helt frisk!

Omsorg om varandra
Vi försöker nu nå ut till er på olika kanaler och ett sätt är via vår Facebooksida där vi kommer göra en del livesändningar som också kommer att kunna gå att titta på i efterhand. Detta är en kanal som många av er har tillgång till, men vi är medvetna om att det inte når alla. Därför håller vi också på att organisera sätt för oss att hålla kontakt med varandra, även i dessa mycket speciella omständigheter, framför allt via telefon. Här behöver vi alla hjälpas åt! Dela därför information ni får till de ni också tror behöver den.

Du som under den här tiden har tid över och vill hjälpa till med något, det kan röra sig om att hjälpa någon att gå och handla eller att få i uppdrag att hålla kontakt vi telefon. Maila i så fall någon av församlingens pastorer Maria eller Henrik.

Behöver du själv praktisk hjälp så kontakta församlingens pastorer, det kan gälla att handla mat, gå till apoteket eller göra andra ärenden.

För den som behöver någon att prata med finns församlingens pastorer tillgängliga för själa- vård som kan ske på plats i kyrka, per telefon eller via Skype eller motsvarande.

Vad kan jag själv göra för att undvika smitta?

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid an- siktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit kan vara ett alter- nativ när du inte har möjlighet till handtvätt och en flaska handsprit är utställd på kyrktorget eftersom vi just nu inte hart något rinnande vatten i övervåningen.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra!

Läs mer: Krisinformation.se

Kontakt:
Maria Fässberg Norrhall, pastor och församlingsföreståndare 0763-452744, maria@stjakob.se Henrik Fransson, pastor, 0723-393200, henrik@stjakob.se

Det går också bra att ringa 031-7113700

PS 29/3 11.00 sänds gudstjänsten från S:t Jakobs kyrka i Sveriges Radio P1! Då predikar Mar- cus Olsson, Henrik Fransson leder Gudstjänsten, Andreas Nordanstig spelar och Soul Child- ren sjunger.

Här finns ovanstående information även i pdf-format för utskrift:

Dela.