Backgroound Image

Ny plats för bön och ljus

Redan på kyrktorget kan man nu stanna till för att tända ett ljus eller skriva en bönelapp.

Med den stora zinkbaljan fylld med sand – den som vi tidigare använt för insamlingar på offerdagar –  har vi fått ytterligare en plats i S:t Jakobs kyrka för bön och meditation. Ljusgloben finns kvar framme i kyrkan.