Backgroound Image

Boströms epistlar fredag 15 maj kl 21.00

Som en del av Equmeniakyrkans kyrkokonferens inbjuder S:t Jakobs kyrka till en Aftonsång med Tomas Boström, kör och komp. Fri entré och utgångskollekt.

Tomas Boström har genomfört ett enormt sångskaparprojekt under det senaste året. Han har skrivit sånger för varje söndag under kyrkoåret byggda på dagens episteltexter, alltså från nya testamentets brev. Det blev 78 stycken!

Denna kväll får vi höra en del av dem. Dels med Tomas själv, dels tillsammans med en kör under Carin Åkessons ledning samt den skickliga Emelie Birgersson vid pianot.

Redan kl 20.00 öppnar kyrkan dörrarna till församlingsvåningen och caféservering.