Backgroound Image

Hjälp S:t Jakob att hjälpa!

Människor är i nöd. Vill du vara med och göra en insats?

På församlingsdagen den 12 september samtalade vi om hur församlingens engagemang ska utformas när det gäller flyktingsituationen i Göteborg.

Katarina Harström och Olle Kjernald arbetar idag med dessa frågor och för samtal med Räddningsmissionen i Göteborg. För att skapa en bredare kontaktyta i församlingen så inbjuder vi till en träff den 23 september kl 17.00 i S:t Jakobs kyrka. Du som är intresserad av att fundera vidare kring detta sociala engagemang och komma fram till ett resultat är välkommen att delta i samtal och diskussion kring hur vi ska komma vidare.

Pink-Heart